Selçuklu Çocuk
Yusuf Has Hacib
Nasreddin Hoca
Mevlâna
II. Kılıç Arslan
II. Gıyaseddin Keyhüsrev
I. Süleyman Şah Kutalmışoğlu
Sultan I. Melikşah
1.Kılıçarslan
Sultan I.Alâaddin Keykûbâd